سایت آگهی کاوش تخصص
سایت آگهی کاوش تخصص

تعرفه های ثبت آگهی به شرح زیر می باشد

آگهی به صورت عادی -> رایگان

آگهی ویژه -> 60.000 تومان به مدت 3 ماه

نردبان آگهی -> 20.000 تومان